Popis obecního úřadu

Poskytujeme tyto služby se správním poplatkem:

Ověření podpisu30,- Kč
Ověření kopie30,- Kč za stránku
Výpis z katastru nemovitostí100,- Kč za první stranu
- za každou další stranu50,- Kč
Vyhotovení výpisu z rejstříku trestů100,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů100,- Kč

Obecní úřad

O chod obecního úřadu se stará:

  • Starosta obce
  • Místostarosta obce
  • Účetní
  • Zastupitelstvo obce
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor