Popis obecního úřadu

Obecní úřad

O chod obecního úřadu se stará:

  • Starosta obce
  • Místostarosta obce
  • Účetní
  • Zastupitelstvo obce
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor