Popis obecního úřadu

Poskytujeme tyto služby se správním poplatkem:

Ověření podpisu30,- Kč
Ověření kopie30,- Kč za stránku
Výpis z katastru nemovitostí100,- Kč za první stranu
- za každou další stranu50,- Kč
Vyhotovení výpisu z rejstříku trestů100,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů100,- Kč

Obecní úřad

O chod obecního úřadu se stará:

 • Starosta obce
 • Místostarosta obce
 • Účetní
 • Zastupitelstvo obce
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor

Kontakt

 • Obec Koruna
  Koruna 10
  563 01 Lanškroun
 • +420 461 324 152