Turistika


Obec Koruna leží na kopci, odkud je při příznivém počasí krásný výhled na údolí, zalesněné vrchy a okolní obce. Je součástí turistického regionu Východní Čechy a turistická oblast Svitavska. Obcí vede trasa cyklostezek. Nedaleké lesy lákají k procházkám, relaxaci a houbaření. V létě je možno koupání na koupališti v nedalekem Hoštejně cca 7 km, nebo na přehradě Bušinov cca 10 km.V zimním období je zde dostatek sněhu pro běžkaře. Pro sjezdaře nejbližší středisko Čenkovice cca 25 km. I v okolních obcích a městech stojí za povšimnutí zajímavé památky.
Výhled z Koruny


Moravská Třebová


Město bylo založeno roku 1257 Borešem z Rýzmburka a během dalších staletí prošlo několika obdobími kulturního rozkvětu. K vrcholným obdobím města patřila doba Ladislava z Boskovic (po r. 1486) a především vláda Žerotínů (po r. 1589). V této době získala Moravská Třebová přízvisko „Moravské Atheny“. V centru je dochována celá řada architektonicky cenných měšťanských domů – především renesančních – s mazhausy a vstupními portály. K architektonicky cenným patří i barokní kostel Nanebevzetí P. Marie (1726) – v interiéru kazatelna, jejíž sochařská výzdoba je dílem J. Pacáka, dále Loretánská kaple zdobená freskami T. J. Šuplera, který je zde pohřben. Ve městě je raně barokní klášterní kostel sv. Josefa, morový sloup (1720), pozdně gotická radnice – přestavěná renesančně. Moravská Třebová se v roce 1956 stala městskou památkovou rezervací. Na východním okraji města Křížový vrch s kalvárií a pozdně gotický kostel Nalezení sv. Kříže. Výhledy na město a okolí.

Zámek

Na místě dnešního zámku stála původně tvrz, přestavěná roku 1492.Zámek Dokumentuje to raně renesanční brána (1495) s medailony stavebníka hradu Ladislava z Boskovic a jeho ženy - na portále jsou osazeny kopie a originály jsou umístěny v muzeu. Další přestavba proběhla v letech 1611-18 ve slohu pozdní severoitalské renesance, a to pod vedením Jana Mottaly de Bonnamone. Bylo vystavěno severní křídlo nového paláce s hranolovou věží a vytvořeny nádvorní arkády v přízemí i v patrech s plastickými reliéfy. V důsledků požáru r. 1840 byla značná část zámku stržena nebo přestavěna, zachováno je manýristické arkádové předdvoří, ze „starého zámku“ jedna pozdně gotická místnost, portál a již zmíněné portrétní medailony. V současnosti se objekt postupně rekonstruuje a využívá se pro výstavní, kulturní a společenské aktivity.

Městské muzeum

Muzeum

Holzmaisterova sbírka mimoevropského umění s reinstalovanou částí starého Egypta včetně mumie egyptské princezny Hereret, grafická sbírka dr. Loubala

www.moravskatrebova.cz

Mladějov na Moravě


V obci kostel sv. Trojice, rychta s pavlačí a kaplí (1791), sloup Nejsvětější Trojice, kamenný kříž od B. Hendricha, socha Immaculaty, sv. Floriana, příklady lidové architektury 19. století, památník obětem 1. sv. války. Slovanské hradiště z 11.-12. stol., ve 13. stol. hrad nazývaný též Hausberk. Dnes dochovány zbytky příkopů a valů. V hřbetu nad obcí ložiska žárovzdorných jílů, lupků, křídového uhlí, jemnozrnného pískovce atd. Těženy v řadě dnes již uzavřených dolů. Úzkorozchodná železnice o délce 10,5 km z Mladějova k bývalému dolu Václav Theodor pod Hřebčí. Nepravidelné vzpomínkové jízdy.

Mladějovská úzkorozchodná dráha a průmyslové muzeum Mladějov

Mladějovská úzkokolejka

Dráha vychází z areálu závodu v Mladějově, po zdolání příkrého stoupání vede do stanice Veksl, poté pokračuje podél zrušených lupkových dolů a končí v areálu bývalého dolu Hřebeč u ústí štoly Jihlavská.

V průmyslovém muzeu je expozice zemědělské techniky, expozice stavební techniky, elektrárna atd.

www.mladejov.cz

© Obec Koruna 2008. Všechna práva vyhrazena.
Mapa stránek | Admin