Turistika v okolí

Obec Koruna leží na kopci, odkud je při příznivém počasí krásný výhled na údolí, zalesněné vrchy a okolní obce. Je součástí turistického regionu Východní Čechy a turistická oblast Svitavska. Obcí vede trasa cyklostezek a nedaleké lesy lákají k procházkám, relaxaci a houbaření.

V létě je možno koupání na koupališti v nedalekém Hoštejně cca 7 km, nebo na přehradě Bušinov cca 10 km. V zimním období je zde dostatek sněhu pro běžkaře. Pro sjezdaře nejbližší středisko Čenkovice cca 25 km.

I v okolních obcích a městech stojí za povšimnutí zajímavé památky.

Les na podzim

Moravská Třebová

Město bylo založeno roku 1257 Borešem z Rýzmburka a během dalších staletí prošlo několika obdobími kulturního rozkvětu. K vrcholným obdobím města patřila doba Ladislava z Boskovic (po r. 1486) a především vláda Žerotínů (po r. 1589). V této době získala Moravská Třebová přízvisko „Moravské Atheny“.

V centru je dochována celá řada architektonicky cenných měšťanských domů – především renesančních – s mazhausy a vstupními portály. K architektonicky cenným patří i barokní kostel Nanebevzetí P. Marie (1726) – v interiéru kazatelna, jejíž sochařská výzdoba je dílem J. Pacáka, dále Loretánská kaple zdobená freskami T. J. Šuplera, který je zde pohřben. Ve městě je raně barokní klášterní kostel sv. Josefa, morový sloup (1720), pozdně gotická radnice – přestavěná renesančně. Moravská Třebová se v roce 1956 stala městskou památkovou rezervací. Na východním okraji města Křížový vrch s kalvárií a pozdně gotický kostel Nalezení sv. Kříže. Výhledy na město a okolí.

Oficiální stránky města www.moravskatrebova.cz


Zámek Moravská Třebová

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

Více na oficiálním webu


Muzeum

Městské muzeum Moravská Třebová

V muzeu naleznete Holzmaisterovu sbírku mimoevropského umění s reinstalovanou částí starého Egypta, včetně mumie egyptské princezny Hereret.

Více na oficiálním webu


Mladějov na Moravě

V obci se nachází kostel sv. Trojice, rychta s pavlačí a kaplí (1791), sloup Nejsvětější Trojice, kamenný kříž od B. Hendricha, socha Immaculaty, sv. Floriana, příklady lidové architektury 19. století, památník obětem 1. sv. války. Slovanské hradiště z 11.-12. stol., ve 13. stol. hrad nazývaný též Hausberk. Dnes dochovány zbytky příkopů a valů.

V hřbetu nad obcí ložiska žárovzdorných jílů, lupků, křídového uhlí, jemnozrnného pískovce atd. Těženy v řadě dnes již uzavřených dolů. Úzkorozchodná železnice o délce 10,5 km z Mladějova k bývalému dolu Václav Theodor pod Hřebčí. Nepravidelné vzpomínkové jízdy.

Oficiální stránky obce www.mladejovnamorave.cz


Mladějovská úzkokolejka

Mladějovská úzkorozchodná dráha a průmyslové muzeum Mladějov

Dráha vychází z areálu závodu v Mladějově, po zdolání příkrého stoupání vede do stanice Veksl, poté pokračuje podél zrušených lupkových dolů a končí v areálu bývalého dolu Hřebeč u ústí štoly Jihlavská.

V průmyslovém muzeu je expozice zemědělské techniky, expozice stavební techniky, elektrárna atd.

Více na oficiálním webu