GDPR

Informační povinnosti

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen "OÚ") ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinnosti vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a  má právo vznést námitku proti zpracování údajů

Správce osobních údajů:

Obec Koruna
Sídlo: Koruna čp. 10, IČ: 00276863, DS:cyqa4wa, telefon: +420 461 324 152, e-mail: info@obec-koruna.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dobrovolný svazek obcí LANŠRKOUNSKO,
IČO 70902640, sídlo: Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, DS: 9e7dzu4,
kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@redea.cz, tel. +420 603 874 843