Obecní symbolika

Bohužel se nezachovala historická pečeť obce. Byla tedy v roce 2020 zadána zakázka na vytvoření obecní symboliky, konkrétně znaku a vlajky obce. Návrh znaku obce vycházel z historie obce a z jejího názvu.

Po podání žádosti s návrhy na obecní znaky byl dne 23.3.2021 rozhodnutím Předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělen obci Koruna znak.

Návrh vlajky obce představuje kombinaci doslovného opakování obecné znakové figury koruny se zjednodušením ostatních figur do podoby horizontálních pruhů odpovídajících barev: „List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a modrý, v poměru 4:1:4. V žerďové polovině horního pruhu žlutá koruna. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

Znak obce

Znak reflektuje především jsméno obce Koruna (Maria-Kron, Mariakron) jejíž název je odvozený z názvu augustiniánského kláštera v Třebařově (Corona Mariakron).

Tzv. mluvící znamení má podobu obecné figury koruny stylizované výtvarně tak, aby bylo zřejmé, že se jedná právě o korunu Panny Marie.

Tato figura současně odkazuje i na kapli Nanebevzetí Panny Marie na území obce.

Další znakové figury podtrhují odkaz na zaniklý klášter Koruna Panny Marie. Děje se tak pomocí kombinace figur seříznutého hrotu, prázdného gotického oblouku a zvonu, jež schématicky reflektují zříceninu kláštera, resp. jeho dochované prvky.

Znakové tinktury pak v sobě nesou symboliku mariánskou (modrá) a odkaz na vznik obce v souvislosti s parcelací klášterního zemědělského dvora (zlatá).

Znak obce Koruna

Vlajka obce

Vlajka obce představuje kombinaci doslovného opakování obecné znakové figury koruny se zjednodušením ostatních figur do podoby horizontálních pruhů odpovídajících barev.

Vlajka obce Koruna