Poplatky a služby

Obecní poplatky

Poplatek za svoz odpadu za rok 2024 500,- Kč na osobu
Sazba poplatku za psa pro kalendářní rok 2024  100,- Kč za prvního psa 
100,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Údaje pro platbu:

  • Číslo účtu: 3780200399/0800 (Česká spořitelna)
  • Variabilní symbol: číslo popisné domu poplatníka
  • Zpráva pro příjemce: jméno poplatníka

Služby se správním poplatkem

Ověření podpisu 30,- Kč
Ověření kopie 30,- Kč za stránku
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč za první stranu
50,- Kč za každou další
Vyhotovení výpisu z rejstříku trestů 100,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů 100,- Kč