Obec Korunaokr. Svitavy

Splatnost místních poplatků

Obec Koruna tímto upozorňuje občany na splatnost a výši místních poplatků:

  • za svoz popelnic 396,- Kč/občana s trvalým pobytem v Koruně do 31. 3. 2021
  • paušální poplatek za svoz popelnic pro chalupáře 396,- Kč/za objekt do 31. 3. 2021
  • 60,- Kč za každého psa do 31. 3. 2021.

Poplatky lze hradit v hotovosti na Obecním úřadu v Koruně v po., st. do 19.00 hod.,
nebo bezhotovostním převodem na účet obce č. 3780200399/0800.