Moravská Třebová

Město bylo založeno roku 1257 Borešem z Rýzmburka a během dalších staletí prošlo několika obdobími kulturního rozkvětu. K vrcholným obdobím města patřila doba Ladislava z Boskovic (po r. 1486) a především vláda Žerotínů (po r. 1589). V této době získala Moravská Třebová přízvisko „Moravské Atheny“. V centru je dochována celá řada architektonicky cenných měšťanských domů – především renesančních – s mazhausy a vstupními portály. K architektonicky cenným patří i barokní kostel Nanebevzetí P. Marie (1726) – v interiéru kazatelna, jejíž sochařská výzdoba je dílem J. Pacáka, dále Loretánská kaple zdobená freskami T. J. Šuplera, který je zde pohřben. Ve městě je raně barokní klášterní kostel sv. Josefa, morový sloup (1720), pozdně gotická radnice – přestavěná renesančně. Moravská Třebová se v roce 1956 stala městskou památkovou rezervací. Na východním okraji města Křížový vrch s kalvárií a pozdně gotický kostel Nalezení sv. Kříže. Výhledy na město a okolí.

Oficiální stránky města www.moravskatrebova.cz


Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

Více na: www.zamekmoravskatrebova.cz


Městské muzeum Moravská Třebová

V muzeu naleznete Holzmaisterovu sbírku mimoevropského umění s reinstalovanou částí starého Egypta, včetně mumie egyptské princezny Hereret.

Více na: www.muzeummoravskatrebova.cz